امروز 02 بهمن 1399

با توجه به اهمیت و نقش منابع آب بر حیات، معیشت و زندگی انسان ها و محیط زیست و به مناسبت هفته پژوهش به همت روابط عمومی دانشگاه فسا نشستی تخصصی با عنوان "چالش های مدیریتی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان فسا با تاکید بر آبخیزداری" با حضور ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه فسا جناب آقای دکتر زارعی و همچنین ریاست اداره امورآب شهرستان فسا جناب آقای مهندس رسولی به صورت مجازی در روز یکشنبه 30 آذر برگزار گردید.

در این نشست ابتدا مدعوین محترم نسبت به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات تخصصی از قبیل حلقه های مفقوده مدیریت جامع منابع طبیعی و منابع آب شهرستان، اهمیت و نقش آبخیزداری در احیاء منابع آب، راهکارهای مناسب جهت کمک به احیاء منابع آب در کوتاه مدت و بلند مدت و غیره اقدام نمودند.

جناب آقای دکتر زارعی رییس محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه در رابطه با رشته های موجود در دانشکده کشاورزی دانشگاه فسا اعم از رشته های مهندسی طبیعت، علوم و مهندسی آب (در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) و علوم و مهندسی صنایع غذایی و همچنین پتاسیل ها و توانایی رشته ها با تاکید بر رشته های مرتبط با منابع آب (مهندسی طبیعت، علوم و مهندسی آب) جهت نقش آفرینی در زمینه کمک به احیاء منابع آب توضیحاتی را ارائه کردند.

-------