امروز 02 بهمن 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه فسا در جلسه روسای دانشگاههای کشور که با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری، معاونین ایشان ودیگر مسئولان وزارت علوم بصورت مجازی برگزارشد،ضمن تشکر از همکاران وزارت عتف بابت تهیه آیین نامه پیاده سازی آمایش آموزش عالی، به چالشهایی که ممکن است برای اجرایی کردن آیین نامه ایجاد شود به شرح زیراشاره کردند:

1-     ابهام در ارتباط اسناد آمایشی کشور( مانند: ضوابط ملی آمایش سرزمین، اسناد آمایش 31 استان و اسناد آمایش کلان مناطق آمایشی و ....) با سند آمایش آموزش عالی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) و آیین نامه پیاده سازی

2-     ابهام در ارتباط شورای عالی آمایش سرزمین کشور(موضوع مصوبه هیات محترم وزیران مورخ 21/8/1399 به عنوان آیین نامه اجرایی بند الف ماده 32 قانون احکام دائمی) با شورای مرکزی آمایش آموزش عالی(پیش بینی شده در آیین نامه پیاده سازی): لازم به ذکر است که متاسفانه در ترکیب شورای عالی آمایش کشور وزیر محترم علوم یا صاحبنظران دانشگاهی عضو نیستند.

3-     منطقه‌بندی موجود در اسناد آمایشی کشور با منطقه بندی موجود در وزارت عتف انطباق ندارد. این موضوع امکان تحقق هدف ماموریت‌گرایی و پاسخگویی به نیازهای منطقه را مشکل می‌سازد. چرا که در اسناد آمایش استانها، ماموریتهای منطقه‌ای در سطح کلان منطقه و استان پیش بینی شده است بنابراین چگونگی پاسخگویی شوراهای آمایش استانی به تحقق این ماموریتها محل ابهام است.

4-     ارتباط منطقه بندی آمایش کشور(9 کلان منطقه که هر منطقه شامل چند استان است) با ساختار پیش بینی شده در آیین نامه پیاده سازی آمایش اموزش عالی که در سطح یک استان است، مشخص نیست.

5-     در مطالعات آمایش استانها، در هر استان، شیوه مدیریت و پایش آمایش استان مشخص و تعریف شده است، نقش شورای آمایش استان در این شیوه مدیریت و پایش پیش بینی نشده است.

6-      تداخل وظایف و اختیارات شورای مدیریت آموزش عالی استان با هیات امنای دانشگاهها و شورای گسترش آموزش عالی. در سطح استان ها، تداخل وظایف و اختیارات با نهادهای استانی مانند شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروههای ذیل آن

7-     ضمانت اجرایی مصوبات شورای مدیریت آمایش استان؛ مثلا ایفای نقش در توزیع اعتبارات یا مدیریت موسسات غیر دولتی.

جناب آقای دکترفتح اللهی در ادامه جلسه، اصلاح و پربارتر کردن ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه برای ایجاد ضمانت اجرایی بیشتر و نیز پیش بینی ردیف اعتباری متمرکز برای حمایت از اجرای مصوبات شورای آمایش استان را بعنوان راهکار ارائه کردند.

-------