امروز 02 بهمن 1399

متن حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر سید محمد قاضی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه فسا

ضمن عرض سلام و ادب، با عنایت به پیشنهاد رییس محترم دانشگاه فسا و به موجب بند 1 از ماده 10 آیین نامه نظام نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم بعنوان "عضو حقیقی پنجمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان فارس" منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با سایر اعضای هیات در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی کشور، ارتقاء و بهبود سطح کیفی برنامه ها در آن استان، موفق باشید.

با تقدیم احترام

غلامعلی منتظر

رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

-------