امروز 26 فروردين 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه 25 اسفند و بمناسبت روز شهردار، جلسه اعضای هیات رئیسه دانشگاه با شهردار فسا در محل شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر فتح اللهی رییس محترم دانشگاه ضمن تبریک روز شهردار و تشکر از تلاشهای حوزه مدیریت شهری فسا گفتند با توجه به اینکه شهرداری بعنوان پر مخاطب ترین دستگاه خدمات رسان محسوب می شود، هرگونه بهبود کیفیت خدمات این مجموعه قطعا اثر قابل توجهی روی کل مجموعه شهر می گذارد.

رییس دانشگاه فسا در ادامه جلسه ضمن معرفی ظرفیتهای دانشگاه و نیزبا تاکید بر تحقق اقتصاد دانش بنیان افزودند با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، حل مسائل کشور جز با تمسک به علم امکان نپذیر نیست.

جناب آقای مهندس برات شهردار محترم شهرستان فسا ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه بیان داشتند عمیق ترین رنجی که جامعه امروز ما دچار آن شده ست کمبودها و ناکامی ها در فاصله بین نظر علمی و اجراست و دانشگاهها رکن اصلی این ارتباط به حساب می آیند.

شهردار فسا در ادامه عنوان کردند که دانشگاه ها محور اصلی تولید دانش در پیشبرد امورات اجرایی هستند و اعتقاد دارم نیازمندی های حوزه مدیریت شهری بایستی با ارتباط مستمر با حوزه دانشگاهی پیش برود.

در پایان جلسه ، در خصوص استمرار جلسات و ایجاد تعامل دانشگاه با مجموعه مدیریت شهری ، استفاده از مجموعه دانشگاه جهت مشاوره در تصمیم گیری های مدیریت شهری، برگزاری برنامه های فرهنگی کاربردی، هدایت پایان نامه ها با موضوعات شهرداری، آمادگی دانشگاه جهت برگزاری آموزش ضمن خدمت برای کارمندان شهرداری، تشکیل کارگروه مشترک جهت پیگیری مشکلات بحث و تبادل نظر شد.

-------