امروز 07 مرداد 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا جلسه هم اندیشی دانشگاه و صنایع بخش خصوصی در سالن مهندس بردبار دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان برخی از صنایع بخش خصوصی فسا ، ریاست اداره صنعت،معدن، تجارت و به میزبانی دانشگاه فسا و با حضور رییس و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید، راه های همکاری و تعامل بیشتر بین دانشگاه و صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین پیشنهاد دانشگاه جهت تعامل و همکاری بیشتر در سه محور مطرح گردید که عبارتند از: تشکیل مراکز تحقیق و توسعه مشترک در دانشگاه به منظور کمک فرایند توسعه و رفع موانع پیش روی صنایع، گذراندن فرصت مطالعاتی اعضا هیت علمی در صنایع بخش خصوصی و پایان نامه های دانشجویی.

در این دیدار نمایندگان صنایع، بخشی از مشکلات فنی پیش رو که می‌تواند به عنوان زمینه همکاری مشترک درنظر گرفته شود را مطرح نمودند.

همچنین به منظور تعامل بیشتر اعضا هیات علمی و صنایع، بازدید از صنایع شهرستان دردستور کار قرار گرفت.

-------