امروز 07 مرداد 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روزیکشنبه 30 خرداد نشست ریاست دانشگاه با مدیران دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر فتح اللهی ریاست محترم دانشگاه، ضمن تشریح مفاهیم اولیه بهره وری با اشاره به بخشنامه ها و آیین نامه های موجود بر لزوم استقرار چرخه مدیریت بهره وری جهت ارتقای بهره وری در دانشگاه تاکید کردند.

دکتر فتح اللهی در ادامه، اندازه گیری، تحلیل، برنامه ریزی و اجرا را بعنوان مولفه های چرخه مدیریت بهره وری عنوان کردند.

ریاست محترم دانشگاه در توصیف معنای اصلی بهره وری گفتند 1- کارایی به معنی درست کارکردن و 2- اثر بخشی به معنای انجام کار درست می باشد . ایشان کاهش اشتغال، زیاد کارکردن، انجام کار توسط گروههای خاص،کاهش هزینه های نیروی انسانی، خساست، بازی یک سر برد را از تصورات و معانی اشتباه در خصوص بهره وری عنوان کردند.

دکتر فتح اللهی در ادامه سخنان خود به تشریح شاخصهای بهره وری از جمله بهره وری نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه،انرژی و بهره وری کل عوامل تولید پرداختند.ایشان در بخش اهمیت بهره وری به تشریح جایگاه ایران در جهان در خصوص منابع رشد اقتصادی،تغییرات درآمد سرانه و بهره وری در سالهای مختلف پرداختند.

ریاست محترم دانشگاه در بخش دوم سخنان خود به نحوه استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دانشگاه فسا با رویکرد بهبود فرایندها و نیز تعیین ماموریتها و وظایف و نز تعیین معیارهای اختصاصی شاخصهای مناسب، سطوح استراتژی در دانشگاه فسا پرداختند.

در ادامه جلسه، مدیران بخشهای مختلف دانشگاه به ارائه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص شاخصهای مربوط به حوزه فعالیت خود پرداختند.

لازم بذکر است با توجه به اینکه بهره وری به کارایی و اثربخشی بالا می انجامد ونیز با عنایت به لزوم تعیین شاخصهای بهره وری در دستگاههای اجرایی به ویژه دانشگاهها، این جلسات بطور مداوم و هرهفته با بخشهای مختلف دانشگاه توسط ریاست محترم دانشگاه در حال برگزاری است.

-------