امروز 07 مرداد 1400

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز سه شنبه مورخ 15 تیر، جلسه کتابخوانی با موضوع علم، مرز بی انتها و با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای هیات رئیسه در سالن مهندس بردبار دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر اسلمی به ارائه این کتاب پرداخت و اعضای هیات علمی بر روی موضوع علم در آینده و سیاست های ما و جایگاه سیاستگذاری علم در ایران به بحث و تبادل اطلاعات پرداختند.

-------