امروز 25 تیر 1398

دکتر محمد مهدی مقیمی رییس دانشگاه فسا طی حکمی دکتر حسین حمیدی فر را به سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه فسا منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی، در حکم انتصاب دکتر حمیدی فر آمده است: امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و با پیگیری جدی، منطقی و مداوم، مسائل آن معاونت را مطابق با شرح وظایف مندرج در تشکیلات تفصیلی دانشگاه دنبال کنید و درحفظ ارزش های اسلامی و بیت المال ورعایت عدالت، قوانین و مقررات در زمینه اعتلای دانشگاه توفیق روزافزون داشته باشید.دکتر حمیدی فر استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فسامی باشد که از ایشان چندین مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است و مدیریت امور پژوهشی دانشگاه فسا از جمله سوابق کاری ایشان می باشد.