امروز 01 مرداد 1398

دکتر محمد مهدی مقیمی رییس دانشگاه فسا طی حکمی دکتر سید محمد قاضی را به سمت سرپرست معاونت دانشجویی منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی، در حکم انتصاب دکتر قاضی آمده است: امید است با استعانت از درگاه باریتعالی مسائل آن معاونت را با مدنظر قرار دادن سیاست های وزارت علوم، مطابق با شرح وظایف مندرج در تشکیلات تفضیلی دانشگاه به طور جدی ، منطقی و مداوم پیگیری نمایید و در حفظ ارزشهای اسلامی و اعتلای دانشگاه توفیق روز افزون داشته باشید.