امروز 01 مرداد 1398

دکتر محمد مهدی مقیمی رییس دانشگاه فسا طی حکمی دکتر محسن اژدری را به سمت سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی، در حکم انتصاب دکتر اژدری آمده است: امید است با استعانت از درگاه باریتعالی مسائل آن معاونت را با مدنظر قرار دادن سیاست های وزارت علوم، مطابق با شرح وظایف مندرج در تشکیلات تفصیلی دانشگاه به طور جدی، منطقی و مداوم پیگیری نمایید و در حفظ ارزشهای اسلامی و اعتلای دانشگاه توفیق روز افزون داشته باشید.