امروز 21 مرداد 1399

دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی حکمی دکترمحمد مهدی مقیمی را به سمت سرپرست دانشگاه فسا منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی، در حکم انتصاب دکتر مقیمی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص وتجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه فسا منصوب می شوید.

 امید است با توکل به خداوند سبحان، ماموریت ووظایف سرپرستی دانشگاه فسا را برپایه قوانین، سیاست ها وبرنامه های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر وامید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا نمایید .وزیر علوم، همچنین در نامه ای ازخدمات دکترحسین شاهسوند سرپرست سابق دانشگاه فسا درزمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد
دکتر مقیمی عضوهیآت علمی واستادیارگروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فسا می باشد که از ایشان مقالات متعددی در مجلات و کنفرانس های معتبر علمی به چاپ رسیده است و معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه از جمله سوابق کاری وی می باشد.