امروز 25 تیر 1398

 

 

جلسه پرسش و پاسخ در خوابگاه برادران با موضوع مهدویت برگزار شد

این جلسه که با همت مدیریت امورفرهنگی واجتماعی دانشگاه در روز سه شنبه 16اردیبهشت ماه بعداز نماز مغرب و عشا با دعوت از استاد دکتر مختاری برگزار شد با استقبال چشمگیر دانشجویان مواجه گردید.