امروز 25 مرداد 1399

 

نشست ریاست دانشگاه با دبیران انجمن های علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، ریاست دانشگاه فسا جهت بررسی و حل موانع و مشکلات پیش روی انجمن های علمی  با دبیران این انجمن نشستی صمیمی تشکیل داد.

در این نشست دکتر شاهسوند حسنی با شنیدن صحبتها و مشکلات پیش روی انجمن ها تلاش می نمود تا به نحو ممکن در جهت حل مشکلات قدم هایی برداشته شود

در ادامه این نشست  دبیران انجمن ها مباحث مربوط به  مشکلات  اینترنت ، کتابهایی مورد نیاز دانشجویان و انجمن ها ، مشکلات مالی پیش روی  انجمن ها ، سرویس ایاب و ذهاب جهت حضور در برنامه ها ، مجوز ات لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی انجمن علمی صنایع غذایی و تجهیز اتاق هایی انجمن های علمی مطرح کرده  و ریاست دانشگاه  دستورات و تصمیم  لازم  در جهت حل مسائل و مشکلات  پیش روی  انجمن رااتخاذ نمودند