امروز 25 آذر 1397

به گزارش روابط عمومی واحد پژوهش دانشگاه تصميم به برگزاري طرح ضيافت انديشه ويژه  اساتید هيأت علمي  و حق التدريس طی 5 روز هفته  آخر تيرماه با موضوعات 1- تدبر در قرآن 2 - معرفت شناسي ديني 3 - علم دين 4 - تعليم و تربيت 5 - فرهنگ و تمدن را دارد. 

اساتیدوزمان برنامه ها:

استاد نیری (تدبر در قران).......91/4/26

دکتر خاک رند(فرهنگ وتمدن)..91/4/27

دکتر تابع ای(اخلاق حرفه ای-سلامت طب قدیم وجدید) 91/4/28

دکتر نمازی(معرفت دینی) 91/4/29

دکتر شریفانی(تعلیم وتربیت) 91/4/30

 علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به کارشناس پژوهش  ( مهندس نکوئيان) مراجعه نمايند.