امروز 01 مرداد 1398

ماه رمضان منزلگاهی است که انسان لحظاتی چند فرصت تعمق وتفکر در خویشتن خویش  می یابد. در روزهای دراز باروزه داری ، تمرین صبر و شکیبایی می کند، تا راهی باشد جهت برداشتن زنجیرهای دست وپا گیری که مانع آزاد شدن انسان از بند امیال نفسانی می شود

دراین میهمانی حضرت دوست ، با تلاوت قران وتدبر در آن و نیایش های خالصانه در دل شب زمینه ای فراهم دیگر فراهم است تا آمال ودردها از جانها رخت ببند وارتباط با معشوق عاشقانه ترو شهد شیرین هم نشینی با دوست بار دیگر چشیده شود

دراین میهمانی ، فرصتی حاصل است که غبار کینه ها از دلها زدوده شود وجانهاسیراب از تقوا ، پاکدامنی وروشنایی شده وباقلبی مملو از عشق، بدون ریا وتکبردستها را به سوی دوستی و اخوت با برادران و رفع نیاز نیازمندان دراز کنیم

اینفرصت را غنیمتی بشماریم وبا تمرین و مجاهدت ، در راه کنترل نفس اماره و زودودن رزایل گام برداشته و حرکت به سوی فطرت پاک انسانی را آغاز نماییم.

همکاران محترم اعضای هیات علمی و کارمندان وکارکنان گرامی ، امید است که با ره توشه صبر ومقاومتی که از ماه مبارک برخواهیم گرفت بتوانیم در سال تحصیلی جدید درراستای شکوفایی علم متعهدانه به دانشجویان، این فرزندان مستعد ایران اسلامی  بیش از گذشته کوشا باشیم.