امروز 01 مرداد 1398

 

امام خمینی (ره): ای دانشجویان و ای امید امروز و فرداهای امت اسلام امانت بزرگ استقلال و آزادی به دست شما سپرده شده است.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی :«هر جا دانشجو ببیند حرکتی از مسیر عقلانیت فاصله میگیرد، صدای رسای او برای جلوگیری از انحراف بلنداست»

مبارزه با استکبار جهانی واستبدادهمواره وجه مشترک همه قشرهای دانشجویان با علایق وسلایق مختلف در راه رسیدن به آزادی واستقلال کشور قلمداد می شده و می شود.

روز دانشجو همواره نقطه ی عطف تاریخی است که در آن فریادهای آزدیخواهان خاصه قشر دانشجو برای نجات ملت و کشور از یوغ بیگانگان ودست نشاندگان طنین انداز گشته است.

16 آذر روزی است که در آن خون 3 تن از دانشجویان کشورعزیزمان سنگفرش دانشکده فنی تهران را رنگین نمود تا بدینوسیله مشق آزادگی و استقلال از تمام ایادی شرق وغرب به عنوان ملتی آزاده برای تمامی آزادی خواهان در تمام اعصار و قرون نوشته شود.

16 آذر اگر چه روز قربانی شدن دانشجویان عزیز ماست لیکن نقطه تاریک زندگی خود فروختگانی است که حاضرند میهن خویش را، کیان مملکت را برای حضور اربابان مستکبر خود قربانی نمایند تا شاید چند صباحی بیشتر بتوانند با تکیه برابرقدرتها، تاج وتخت خود را حفظ نمایند.

در پایان ضمن تبریک این روز بزرگ و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استکبار ستیز 16 آذر، که نقطه جوشش و خروش حرکتهای دانشجویی قلمداد می شود به شما فرزندان پاکدل و آینده سازان میهن اسلامیمان ایران خاصه دانشجویان دانشگاه فسا  توصیه می کنم علاوه برحفظ اصول و ارزشهای انقلابی تان در تمام ابعاد زندگی خوی و خصلت آرمانگرایانه داشته باشید

و این خوی و خصلت آرمانگرایانه را با خود سازی فکری، اعتقادی و علمی بیامیزید تا بتوانید درراه سربلندی میهن اسلامیمان در زیر سایه ولایت  با اقتدار تر گام بردارید و این تنها راهی است که هیچ دشمنی هرگز نخواهد توانست به کیان و مملکت شما آسیب وارد نماید.

 

                                 با آرزوی توفیق الهی

                                 حسین شاهسوند حسنی

                                  رئیس دانشگاه فسا