امروز 01 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، دوره روشهای سنجش و ارزیابی ویژه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 8 و9 شهریور ماه با حضور استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سیامک سامانی و دوره روش پژوهش با هدف آموزش روشهای تحقیق در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 10 و 11 شهریور ماه با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد عابدینی برگزار شد.