امروز 01 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، کارگاه آموزشی رفتار موضوعه سازمانی و فرهنگ سازمانی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ  11 و 12 شهریور ماه به مدت 2 روز در دانشگاه فسا به منظور ارتقای دانش کارکنان و آشنایی آنان با آیین نامه ها و مقررات کاری با حضور کلیه کارکنان دانشگاه و بهره گیری از مدرس ارجمند جناب آقای مهندس بختیاری(مدیر محترم طرح و برنامه دانشگاه صنعتی شیراز) برگزار شد.