امروز 01 مرداد 1398

دکتر مقیمی:دانشگاه نوپایی مثل دانشگاه فسا نیاز به همکاری و حمایت مراکزی مثل مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دارد تا بتواند خدمت شایسته تری به جامعه داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا ،آقای دکتر مقیمی ریاست دانشگاه فسا با آقای دکتر مهراد ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در روز چهارشنبه مورخ 26/6/93 دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر مقیمی با بیان مطالبی در خصوص فعالیتهای آموزشی و پژوهشی انجام شده  و در حال انجام دانشگاه فسا،پتانسیل های این دانشگاه برای رشد را تشریح کرده و ابراز داشتند که دانشگاه نوپایی مثل فسا نیاز به همکاری و حمایت مراکزی مثل مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری دارد تا اینکه بتواند خدمت شایسته تری به جامعه داشته باشد.

در ادامه این دیدار آقای دکتر مهراد ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی با ابراز خرسندی از برگزاری و تداوم این جلسات و با اشاره به پتانسیل بالای دانشگاه فسا برای طی کردن پله های ترقی ،ضمن اعلام آمادگی کامل این مرکز برای همکاری با دانشگاه فسا به بیان مطالبی در مورد فعالیتهای انجام شده و درحال انجام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی پرداختند و در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس ها، چاپ و نشر کتب و مجلات علمی پژوهشی و دسترسی رایگان به مجلاتی که توسط ISC  نمایه  می شوند قول مساعد همکاری دادند.