امروز 25 تیر 1398

برگزاری کارگاه مدیریت منابع الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه فسا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا کارگاه مدیریت منابع الکترونیک ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه فسا در مرکز اطلاع رسانی منطقه ای علوم و فناوری برگزار گردید.

این کارگاه به درخواست دانشگاه فسا با حضورکلیه اعضای هیئت علمی و اساتید مجرب مرکز اطلاع رسانی منطقه ای علوم و فناوری در روز چهارشنبه مورخ 26/6/93

به مدت یک روز کامل با کیفیت عالی انجام پذیرفت.