امروز 01 مرداد 1398

اولین دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه فسا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، اولین جلسه دفاع یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فسا در روز سه شنبه مورخ 15/07/93 ساعت 14 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور ریاست دانشگاه،اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار شد، خانم نرگس نظری دانشجوی کارشناسی ارشد عمران به دفاع از پایان نامه خود با موضوع "مدل سطح مرزی خمیری برای شبیه سازی رخداد سازواری در رس آماسی غیر اشباع تحت بار هیدرولیکی تناوبی" پرداخت.

آقای دکتر محسن اژدری بعنوان استاد راهنما و آقای دکتر محمدرضا آروین بعنوان استاد مشاور این پایان نامه بوده اند.

لازم بذکر است که اولین پذیرش مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فسا در مهر ماه سال 1391 بوده است که خانم نرگس نظری اولین فارغ التحصیل این مقطع می باشد.