امروز 01 مرداد 1398
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، تفاهم نامه همکاری علمی بین دانشگاه شیراز و شرکت شیر پاستوریزه ارمغان(مانی ماس) با موضوع انجام پروژه های تحقیقاتی ، توسعه و آموزشی و خدمات مشاوره ای و آزمایشگاهی متناسب با نوع فعالیت شرکت پاستوریزه شیر ارمغان(مانی ماس) از تاریخ 30/7/93 لغایت 30/7/98 به مبلغ 5میلیارد ریال منعقد شد.
 
در این تفاهم نامه که فی مابین شرکت شیر پاستوریزه ارمغان (مانی ماس) به نمایندگی جناب آقای سیدمحمداسماعیل راهنما (مدیر عامل) و دانشگاه شیراز به نمایندگی جناب آقای دکتر احمد عریان(معاون پژوهشی دانشگاه شیراز) منعقد گردید، دانشگاه فسا بعنوان دستگاه همکار ایفای نقش خواهد کرد.
 
به اینصورت که بخش هایی از پروژه که در توان امکانات یا تخصص همکاران دانشگاه فسا باشد از همکاری این دانشگاه استفاده خواهد شد و موارد استفاده در هر قرارداد یا خدمات مشاوره ای جداگانه مشخصص می گردد.