امروز 22 آذر 1398

حضور اعضای هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان فارس در دانشگاه فسا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در تاریخ 93/8/27 اعضای محترم هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان فارس ضمن بازدید از فضای دانشگاه،آزمایشگاهها،کلاسها،خوابگاهها و سلف سرویس دانشجویان ، با اعضای هیئت علمی،کارکنان و دانشجویان دانشگاه فسا دیدارداشتند.

در این دیدارها که بطور جداگانه انجام شد، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به بیان برخی از انتقادات و نظرات خود در زمینه های مختلف پرداختند.

درپایان ، دبیر و اعضای محترم هیئت نظارت و ارزیابی ضمن تشکیل جلسه با اعضای هیئت رییسه دانشگاه فسا به بررسی مسائل و مشکلات مطرح شده پرداختند.

     

                                                   خبرنگارافتخاری:مریم علوی نژاد