امروز 01 مرداد 1398

مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه در راستای بهبود کیفیت زندگی و طرح پایش سلامت دانشجویان در تابستان 93 افتتاح و شروع به کار کرد که به حمد ا... تا کنون 320 نفر به این مرکز مراجعه نموده اند که از این تعداد 40 نفر از اساتید و کارمندان دانشگاه، 135 نفر از دانشجویان دختر و 145 نفر از دانشجویان پسر بودند که در این مرکز به بررسی و ارزیابی ناهنجاریهای اسکلتی و شاخص های وابسته به سلامت جسمانی این افراد پرداخته شد که پس از ارزیابی، موارد خاص تشخیص و توصیه های لازم در قالب مشاوره حرکات اصلاحی و سلامت ارائه گردید و در موارد ضروری تر به پزشک متخصص ارجاع داده شدند. لازم به ذکر می باشد که در ارزیابی صورت گرفته تا کنون تقریباً 85% از دانشجویان حداقل دارای یک ناهنجاری اسکلتی بودند و این موضوع نه تنها برای خود فرد مهم است بلکه برای مسئولین مربوطه نیز حائز اهمیت است. بنابراین امید است که با مراجعه دیگر دانشجویان و عزیزان به این مرکز گام موثری در پیشگیری بروز ناهنجاریها و بیماریها برداشته شود.