امروز 01 مرداد 1398

بازدید هیئت رئیسه دانشگاه فسا از خوابگاههای دانشجویان به مناسبت روز دانشجو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا اعضای محترم هیئت رئیسه دانشگاه فسا به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه مورخ 16آذرماه 93 از ساعت 4الی 6عصر از خوابگاه برادران و از ساعت 6 الی 7:30 عصر از خوابگاه خواهران بازدید بعمل آوردند

پس از بازدید مسئولین دانشگاه از بخشهای مختلف خوابگاه،دانشجویان در نشستی صمیمانه با اعضای هیئت علمی به بیان مسائل ،پیشنهادات و مشکلات خود در موضوعات آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی پرداختند و اعضای محترم هیئت ریسه نیز در این جلسه ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده از سوی دانشجویان ابراز داشتند که برای حل مشکلات مطرح شده بیش از پیش تلاش خواهند کرد.