امروز 01 مرداد 1398

بازدید فرماندار محترم شهرستان فسا از دانشگاه فسا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، فرماندار محترم شهرستان فسا جناب آقای سمیع پوردر روز دوشنبه 17/9/93 بهمراه از سایت دانشگاه فسا بازدید بعمل آوردند.

فرماندار فسا ضمن اقامه نماز در دانشگاه ، ازکتابخانه ، آزمایشگاهها و قسمت های مختلف دانشگاه بازدید کردند.

در پایان ایشان جلسه ای با هیئت رییسه دانشگاه برگزار کردند.در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر مقیمی ریاست دانشگاه به بیان خدمات انجام شده و در حال انجام و موانع پیشرفت در دانشگاه پرداختند و ضمن بیان این مطلب که حمایت از دانشگاه در واقع حمایت از پیشرفت شهرستان است،خواستار حمایت فرماندار محترم از دانشگاه شدند.

در ادامه فرماندار محترم ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته و بیان برخی راه حل ها برای حل مشکلات موجود، تصریح کردند که مجموعه فرمانداری از دانشگاه فسا بصورت همه جانبه حمایت می کند.