امروز 02 مرداد 1398

به همت معاونت دانشجویی دانشگاه فسا و پیگیریهای بعمل آمده توسط سرکار خانم فرجاد، مسئول مرکز مشاوره دانشگاه تعداد 10 کارگاه آموزشی با عنوان سلامت، مهارت و نشاط (سمن)،در دانشگاه برگزارشد.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه ضمن تشریح برنامه های این کارگاه گفت: این 10 کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان ورودی 93 توسط مرکز مشاوره دانشگاه و با حمایت های معاونت محترم دانشجویی آقای دکتر قاضی، در طی دو هفته گذشته از تاریخ 29/9/93 لغایت 10/10/93، در سالن کنفرانس دانشگاه فسا برگزار گردید که با استقبال فراوان دانشجویان همراه شد.

سرکار خانم فرجاد در ادامه افزود: هدف از برگزاری این کارگاه ها، توانمندسازی روانی - اجتماعی و تحصیلی دانشجویان می باشد. همچنین لازم به ذکر است که موضوعات این کارگاه ها شامل دو بخش آموزش مهارت های زندگی و آموزش زندگی سالم و به دور از مواد مخدر بوده، که در طی 4 ساعت انجام پذیرفت.