امروز 01 مرداد 1398

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی در دانشگاه فسا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی ویژه کارکنان دانشگاه فسا، به همت معاونت دانشجویی، توسط مسئول مرکز مشاوره دانشگاه، در روز دوشنبه مورخ 27/11/93 به مدت 2 ساعت در دانشگاه فسا برگزار گردید.

سرکار خانم فرجاد مسئول مرکز مشاوره دانشگاه هدف از برگزاری این کارگاه را دانش افزایی و ارتقاء مهارت های عملی شرکت کنندگان در خصوص ارتباط سالم و موثر ذکر کرد.

شایان ذکر است که امور اداری دانشگاه فسا در سال 93 کارگاههای آموزش ضمن خدمت کارکنان این دانشگاه را در طی 40 ساعت آموزشی برگزار خواهد نمود.