امروز 01 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، به مناسبت هفته منابع طبیعی در روز یکشنبه مورخ 17/12/93 مراسم درختکاری در محوطه دانشگاه فسا برگزار گردید. در ابتدای این مراسم که با حضور اعضای محترم هیئت رئیسه، روسای محترم ادارات منابع طبیعی، محیط زیست و امور آب شهرستان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار شد، جناب آقای دکتر مقیمی ریاست محترم دانشگاه فسا و جناب آقای مهندس کشاورزیان ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان فسا راجع به اهمیت روز درختکاری سخنانی ایراد فرمودند و پس از آن اعضای حاضر در مراسم به کاشت سی نهال پرداختند. شایان ذکر است که در سایر روزهای هفته درختکاری نیز کاشت نهال انواع درختان غیرثمری در دانشگاه صورت پذیرفته­ است.