امروز 25 تیر 1398

"ایمنی غذا " ازمزرعه تا سفره

From farm to plate     “make food safe “

ویژه برنامه های هفته سلامت با عنوان "ایمنی غذا " ازمزرعه تا سفره با همت معاونت دانشجویی و توسط امور بهداشت و درمان دانشگاه به شرح ذیل در دانشگاه فسا برگزار گردید:

-       برگزاری ایستگاه سلامت                          چهارشنبه 2/2/94               ساعت 8 صبح             دانشکده مهندسی

-       ایستگاه تغذیه سالم                                   از دوشنبه 5/2/94 الی چهارشنبه 7/2/94           دانشکده مهندسی

-       سخنرانی با موضوع "روزانه چقدر سم می خوریم "   با حضور جناب آقای دکتر اجاقی             یک شنبه 6/2/94                                       اتاق 101 دانشکده مهندسی

-       پیاده روی همگانی به همراه اهداء جوایز ارزنده و صرف صبحانه در طبیعت    یک شنبه 6/2/94                    

-       اهداء خون                        دوشنبه 7/2/94        

       -    شروع انجام آزمایشات طرح پایش سلامت کلیه دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و کارکنان محترم