امروز 01 مرداد 1398

به همت اموردانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها آیین پاسداشت فرهنگ های اصیل ایرانی با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با اقوام ایرانی و فرهنگ ها و آداب و رسوم آنان برگزار گردید. این جشن مقارن با هفته خوابگاهها برگزار شد و در آن علاوه بر معرفی فرهنگ های مختلف ایرانی، 27 گروه از دانشجویان در مسابقه پخت غذاهای محلی شرکت کردند.

در ابتدای این برنامه دکتر مقیمی ریاست محترم دانشگاه با گرامی داشت هفته خوابگاهها دانشجویان را به استفاده از تک تک لحظه های دوران دانشجویی فرا خواند و از آنان خواست قدر این لحظات را بدانند. دکتر قاضی در ادامه فرمودند: نسبت به سال قبل تقریبا به تمام وعده های خود در راستای بهبود رفاه دانشجویی عمل کرده ایم و به امید خدا با تلاش به مسیر خود ادامه خواهیم داد.