امروز 02 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و همزمان با هفته دولت، آزمایشگاههای مکانیک خاک پیشرفته و زباله های جامد در تاریخ سه شنبه، 94/6/3  با حضور هیأت رییسه محترم دانشگاه افتتاح گردید. آزمایشگاههای مذکور که با همت اعضای هیأت علمی گروه مهندسی عمران تجهیز و راه اندازی شده است ؛ مجهز به دستگاههای ادیومتر اسموتیک، برش مستقیم بزرگ مقیاس، پاورپک و جک کنترل کرنش با ظرفیت هفت تن، پمپ پریاستالتیک و غیره می باشد که همگی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه طراحی شده و در داخل کشور ساخته شده است. آزمایشگاههای فوق با هدف پژوهشهای با فناوری بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی مکانیک خاک و پی و محیط زیست قرار گرفته است.