امروز 25 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه 16/6/94 یک دوره کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت زمان و بهره وری سازمانی ویژه کارکنان دانشگاه فسا برگزار گردید.

سرکارخانم دکتر بازوبند مدیر محترم امور اداری دانشگاه ضمن مفید دانستن این دوره برای کلیه کارکنان، هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش بازدهی و اثر بخشی در کار عنوان کرد.

این دوره به مدت 8 ساعت کارگاه حضوری و تکالیف غیر حضوری با حضور کلیه کارکنان دانشگاه انجام پذیرفت،این کارگاه آموزشی ضمن ایجاد فضای مشارکت و بیان تجربه ها و گشایشهای علمی شرکت کنندگان و مدرس مجرب دوره،اثر بسزایی در یادگیری جامع و کاربردی مطالب داشت.