امروز 25 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه مورخ 94.7.13 جشنواره ی رنگ ها به همت مدیریت امورفرهنگی و اجتماعی و با همکاری اعضای فعال کانون باران برگزار گردید.

این جشنواره در دو بخش غرفه و ویژه برنامه از ساعت 14 الی 21 برگزار گردید.

ویژه برنامه با هدف معارفه و شرح فعالیت های کانون به ویژه برای دانشجویان جدیدالورود انجام گرفت. همچنین عواید حاصل از این جشنواره صرف امور خیریه و کمک به افراد نیازمند گردید.

لازم به ذکر است که کانون باران در ترم های گذشته برنامه هایی همچون بازارچه خیریه و غرفه انار، به منظور کمک به افراد نیازمند در سطح دانشگاه برپا کرده است.

-------