امروز 01 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در تاریخ 94/8/5 گردهمایی دبیران تشکلها،انجمنهای علمی وکانونهای فرهنگی بحضور ریاست دانشگاه برگزارشد.

در این جلسه دکتر قیصری ریاست دانشگاه فسا ضمن تقدیر و تشکر از حضور فعال دانشجویان در عرصه فرهنگی به ایراد سخنانی پیرامون اهمیت ارج نهادن به فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه پرداخت.

در ادامه ، دبیران به بیان سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود در حوزه فرهنگی پرداختند و ریاست دانشگاه به آنها پاسخ گفت.

-------