امروز 05 مرداد 1400

مسابقات قهرمانی منطقه 5 کشوری در رشته دومیدانی با حضورتیم های ورزشی دانشگاههای عضو منطقه 5 کشور در تاریخ 15/12/94 الی 17/12/94 به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار گردید که جناب آقای رضا مغانلو دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه فسا با حضور در این دوره از مسابقات موفق به کسب مقام سوم پرتاب وزنه و کسب مقام چهارم در ماده 5000 متر استقامت گردید.