امروز 22 آذر 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در تاریخ 95/3/7 سومین دوره مسابقات پلکانی برنامه نویسی استانی در دانشگاه برگزار گردید.

این مسابقات با همت مدیریت امورفرهنگی و اجتماعی توسط انجمن علمی فناوری اطلاعات ، با شرکت 10 تیم از دانشگاههای استان فارس انجام پذیرفت.دانشگاه شیراز مقام اول و دوم و دانشگاه فسا مقام سوم را از آن خود نمود.

-------