امروز 20 تیر 1399

برگزاری مسابقه دومینو ویژه کارکنان دانشگاه فسا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز شنبه مورخ 95/05/30 مسابقات دومینو ویژه کارمندان در دانشگاه فسا برگزار شد. این مسابقات به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی توسط مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به جهت افزایش روحیه نشاط، کاهش استرس، پیشگیری از فرسودگی شغلی و افزایش روحیه همکاری انجام شد.

-------