امروز 23 آبان 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، مراسم بزرگداشت روز کارمند در روز یکشنبه مورخ 95/06/07با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین و کارکنان محترم دانشگاه فسا و خانواده هایشان در دانشگاه فسا برگزار شد. در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر قیصری ریاست دانشگاه و جناب آقای دکتر کاظمی معاون اداری، مالی ضمن تبریک روز کارمند، و ارائه گزارشی از عملکرد دانشگاه در حوزه کارمندی،از تلاشهای موثر کارکنان این دانشگاه تقدیر و تشکر کردند و همچنین در ادامه برنامه از کارمندان نمونه دانشگاه تقدیر بعمل آمد. گفتنی است در پایان مراسم کارمندان دانشگاه نیز به پاس همکاری ها و تلاشهای بی شائبه جناب آقای دکتر کاظمی معاون محترم اداری، مالی در جهت پیشبرد امور مربوط به کارکنان از ایشان تقدیر کردند.

-------