امروز 22 آذر 1398

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، کارگاه سمن (سلامت، مهارت،نشاط) ویژه دانشجویان جدیدالورود سال 95 در 8 نوبت از تاریخ 95/07/24 لغایت 95/07/27در دانشگاه فسا برگزار شد.

شایان ذکر است که در این کارگاهها مهارتهای زندگی و آشنایی با مواد مخدر و مضرات آن مطرح شد.

-------