برگزاری آیین بزرگداشت شب یلدا در خانه محبت فسا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در تاریخ 95/9/30 مراسم بزرگداشت شب یلدا برای دومین بار توسط کانون خیریه دانشجویی باران دانشگاه فسا برگزار گردید.

طی این مراسم،  شماری ازدانشجویان خیر ونوع دوست دانشگاه فسا با حضور درمرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شهرستان فسا (خانه محبت) اقدام به برگزاری آیین این شب باستانی و پهن کردن سفره یلدا کردند واین محفل وشب نشینی باستانی خودرا درکنار کودکان عزیز خانه محبت سپری کردند.

این مراسم با حضور گرم و صمیمانه فرماندار محترم شهرستان فسا جناب آقای کرمی ومعاون ایشان و همچنین  معاون محترم دانشجویی ومدیر فرهنگی دانشگاه فسا برگزار شد.

شایان ذکر است کانون خیریه دانشجویی باران درسال 1392 با هسته مرکزی دانشجویی در دانشگاه دولتی فسا تاسیس شده و شروع به برگزاری برنامه ها وفعالیت های خیر خواهانه و بشر دوستانه کرده وبالغ برحدود بیش از سی میلیون تومان از عواید حاصل از برگزاری برنامه ها وفعالیت های خیرخواهانه وبشردوستانه خودرا صرف کمک به نیازمندان علی الخصوص کودکان ومحصلین نیازمند کرده است.

-------
منتشر شده در سه شنبه, 14 دی 1395 12:01