امروز 20 آذر 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه مورخ 96/9/13 رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از دانشگاه فسا بازدید نمودند و در جریان روند توسعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرارگرفتند.

جناب آقای دکتر زاهدی به همراه ریاست و اعضای هیات رییسه دانشگاه، ضمن بازدید از مجموعه  دانشگاه، در جلسه هیات رییسه  حضور یافتند و پیشنهاداتی در خصوص نحوه نقش آفرینی دانشگاه در حل مشکلات منطقه و استان ارائه نمودند.

-------