امروز 06 ارديبهشت 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا، دانشجویان این دانشگاه،در مسابقات ورزشی منطقه 7 کشور که به میربانی دانشگاه شیرازبرگزارشد، موفق به کسب مقام های دوم انفرادی و سوم تیمی در رشته های کاراته، شنا و تکواندو به شرح ذیل شدند:

رشته شنا پسران:

آقای امیر خوش خلق ( 200 متر آزاد نائب قرمان و 50 متر کرال پشت، سوم انفرادی)

آقای امیر حسین جبارسعدونی ( 200 متر قورباغه نائب قهرمان و 50 متر قورباغه سوم انفرادی )

در مجموع کسب مقام سوم تیمی

-------------------------------------------------------------------------------

رشته شنا دختران:

خانم زهرا باستانی ( 50 متر آزاد سوم انفرادی و 50 متر کرال پشت سوم انفرادی )

در مجموع کسب مقام سوم تیمی

-----------------------------------------------------------------------------

رشته تکواندو دختران:

خانم نیلوفر سدادی ( نائب قهرمان)

در مجموع کسب مقام سوم تیمی

---------------------------------------------------------------------------

رشته کاراته پسران:

آقای محمد مکاری ( وزن 67 کیلو نائب قهرمان)

آقای شایان صلواتی مقام سوم

در مجموع کسب مقام سوم تیمی

-------