امروز 02 بهمن 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز شنبه مورخ 25 آذر 96، مراسم افتتاحیه برنامه های هفته پژوهش در دانشگاه برگزار گردید.

در این مراسم که اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان حضور داشتند مدیر محترم پژوهشی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم، برنامه های هفته پژوهش را تشریح نمود.

در ادامه این مراسم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر اژدری، در خصوص مدیریت آموزش عالیبه ایراد سخنرانی پرداختند.

-------