امروز 02 بهمن 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه مورخ 27 آذر 96 و در سومین روز از هفته پژوهش که با عنوان پژوهش، فناوری و دانشگاه های کارآفرین نامگذاری شده است، مرکز نوآوری دانشگاه، برنامه نشست تبادل تجربه کارآفرینی با حضور کارآفرینان برتر را در جمع اساتید و دانشجویان برگزار نمود.

این برنامه با حضور کارآفرینان برتر استان، آقایان کوروش اسدسنگابی، رضا جمشیدپور، فاضل مکاریان فرد، خانم منا اخلاقی و جناب آقای مهرداد شفیعی مدیر مراکز رشد اقماری استان فارس و مدیر موسسات پارک علم و فناوری، در دانشگاه برگزار شد..

در این نشست کارآفرینان ، تجربیات خود را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار دادند.

-------