امروز 04 فروردين 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا مسابقات فوتسال منطقه 7 کشوربا میزبانی دانشگاه فسا از تاریخ 23 لغایت 28 بهمن در شهرستان فسا برگزار شد.

در این مسابقات پس از انجام 23 بازی، مقامهای زیر کسب گردید:

دانشگاه فسا مقام اول

دانشگاه فرهنگیان یاسوج مقام دوم

دانشگاه یاسوج مقام سوم

جام اخلاق به دانشگاه خلیج فارس بوشهرتعلق گرفت.

بهترین بازیکن آقای عمران شیروانی از دانشگاه فرهنگیان یاسوج، بهترین دروازه بان آقای امیر نصیری از دانشگاه فسا از طرف کمیته فنی مسابقات انتخاب گردیدند.

-------