امروز 04 خرداد 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز دوشنبه مورخ 97/2/10 به مناسبت دهه سرآمد آموزش، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه اقدام به برگزاری نشستی با عنوان هوش، پشتکار و موفقیت با حضور جناب آقای علیرضا کمالی پور ( دارنده مدال نقره المپیاد جهانی فیزیک) با هدف افزایش سطح انگیزه عمومی دانشجویان نمود.

ایراد سخنرانی توسط سخنران مدعو و پرسش و پاسخ دانشجویان در خصوص نقش هوش، پشتکار در موفقیت، از جمله برنامه های این نشست بود.

-------