امروز 04 خرداد 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه مورخ  97/2/9 دومین نشست تبادل تجربه ی کارآفرینی در دانشگاه

فسا برگزارشد.

این نشست بمناسبت دهه سرآمد آموزش با همت معاونت آموزشی، توسط مرکز نوآوری دانشگاه و با حضور کارافرینان برتر استان و شرکت هوش برتر پارک علم و فناوری فارس انجام پذیرفت.

-------