امروز 04 خرداد 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا در روز یکشنبه 16 اردیبهشت، به مناسبت دهه سرآمدی آموزش، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، اقدام به برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان نمود.

اهداء لوح تقدیر و هدیه به دانشجویان استعداد درخشان، سخنرانی نماینده دانشجویان استعداد درخشان و پرسش وپاسخ دانشجویان با ریاست محترم و معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه از جمله برنامه های این مراسم بود.

اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه فسا به شرح زیر می باشد:

رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی دانشجو ردیف
علوم و مهندسی آب فاطمه کهربایی 1
علوم و مهندسی آب امیر حسین صفایی نژاد 2
علوم و مهندسی آب محمد مهدی فیروزی 3
علوم و مهندسی آب علی اصغر مسعودی 4
مهندسی مرتع و آبخیزداری زینب زحمت   کش 5
مهندسی مرتع و آبخیزداری زهرا آذر پیک 6
مهندسی مرتع و آبخیزداری فاطمه کریم پور 7
علوم و مهندسی صنایع غذایی مریم عبدلی 8
علوم و مهندسی صنایع غذایی زهرا ابراهیمی 9
علوم و مهندسی صنایع غذایی حسنعلی فاتح نژاد 10
علوم و مهندسی صنایع غذایی پریسا عطایی 11
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات محمد رضا عوض آقایی 12
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات محمد رضا صادقی 13
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار سارا قائدی 14
علوم کامپیوتر نرگس علیزادگان 15
علوم کامپیوتر زهرا بخشنده 16
آمار و کاربردها محدثه حیرت 17
آمار و کاربردها فاطمه پاکوهی 18
آمار و کاربردها مریم شهبازی 19
مهندسی مکانیک محمد بهمن پور 20
مهندسی مکانیک محمد دهقان 21
مهندسی مکانیک سید سعید میرباقری 22
مهندسی برق ندا   تقی نژاد 23
مهندسی برق سینا محمد علیزاده 24
مهندسی برق محمد حسن جان فشان 25
مهندسی عمران مطهره جمالی 26
مهندسی عمران زهرا جمشیدی 27
فیزیک زینب طهرانی 28
فیزیک حسین هدایت 29
ریاضیات محمد ساسانی پور 30
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی بهاره بیگ زاده 31
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی سمیرا بذرکار 32
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی فریده دهخدایی 33
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی فاطمه باقری 34
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی یاسمن مومنی 35
-------