امروز 30 مهر 1397

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فسا مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فسا در سال 1397 و در بین دانشگاه های سطح چهار(کمتر از 5000 نفر) برای دومین سال پیاپی حائز رتبه اول گردید.

این موفقیت را که به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی و توسط مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صورت گرفت، به کلیه اساتید، کارمندان و دانشجویان گرامی تبریک عرض می نمائیم.

-------